Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace (IČO 61989339)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 21 742 112 19 004 000 19 800 000 19 800 000
- z toho transfery 4 760 000 3 752 000 3 800 000 3 800 000
Náklady – hlavní činnost 21 742 112 19 004 000 19 800 000 19 800 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 742 112 19 004 000 19 800 000 19 800 000
Celkem náklady 21 742 112 19 004 000 19 800 000 19 800 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 392 308 10 917 000 × ×
Odpisy 625 995 625 995 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.