Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace (IČO 61989339)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 19 377 000 20 851 000 20 533 000 20 533 000
– z toho transfery 3 830 000 5 267 000 4 949 000 4 949 000
Náklady – hlavní činnost 19 377 000 20 851 000 20 533 000 20 533 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 377 000 20 851 000 20 533 000 20 533 000
Celkem náklady 19 377 000 20 851 000 20 533 000 20 533 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 565 000 11 083 000 × ×
Odpisy 625 995 615 786 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.