Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace (IČO 62330268)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 17 036 036 18 453 022 15 100 000 15 100 000
- z toho transfery 3 139 000 3 209 000 3 200 000 3 200 000
Náklady – hlavní činnost 17 036 036 18 453 022 15 100 000 15 100 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 17 036 036 18 453 022 15 100 000 15 100 000
Celkem náklady 17 036 036 18 453 022 15 100 000 15 100 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 659 138 10 960 000 × ×
Odpisy 260 470 267 096 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.