Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace (IČO 62330276)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 10 791 602 11 489 802 11 419 000 11 419 000
– z toho transfery 110 000 360 000 302 000 302 000
Náklady – hlavní činnost 10 779 648 11 488 648 11 419 000 11 419 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 11 954 1 154 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 791 602 11 489 802 11 419 000 11 419 000
Celkem náklady 10 779 648 11 488 648 11 419 000 11 419 000
Výsledek hospodaření celkem 11 954 1 154 0 0
Náklady na platy 7 094 552 7 478 000 × ×
Odpisy 18 648 18 648 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.