Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace (IČO 62330292)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 21 255 877 23 340 265 23 195 270 23 195 270
– z toho transfery 100 000 1 009 000 864 000 864 000
Náklady – hlavní činnost 21 255 877 23 340 265 23 195 270 23 195 270
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 255 877 23 340 265 23 195 270 23 195 270
Celkem náklady 21 255 877 23 340 265 23 195 270 23 195 270
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 13 910 426 14 661 000 × ×
Odpisy 162 540 163 812 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.