Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace (IČO 62330292)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 21 618 035 22 269 015 22 100 900 22 100 900
- z toho transfery 106 000 100 000 100 000 100 000
Náklady – hlavní činnost 21 588 035 22 239 015 22 070 900 22 070 900
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 30 000 30 000 30 000 30 000
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 21 618 035 22 269 015 22 100 900 22 100 900
Celkem náklady 21 588 035 22 239 015 22 070 900 22 070 900
Výsledek hospodaření celkem 30 000 30 000 30 000 30 000
Náklady na platy 19 105 035 14 596 000 × ×
Odpisy 159 540 159 540 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.