Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace (IČO 62330322)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 17 417 228 19 339 000 19 219 000 19 219 000
– z toho transfery 0 920 000 771 000 771 000
Náklady – hlavní činnost 17 417 228 19 339 000 19 219 000 19 219 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 90 000 70 000 70 000 70 000
Náklady – doplňková činnost 61 000 40 000 40 000 40 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 29 000 30 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 17 507 228 19 409 000 19 289 000 19 289 000
Celkem náklady 17 478 228 19 379 000 19 259 000 19 259 000
Výsledek hospodaření celkem 29 000 30 000 30 000 30 000
Náklady na platy 11 776 923 12 290 000 × ×
Odpisy 68 596 78 568 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.