Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace (IČO 62330322)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 19 614 212 19 684 000 19 764 000 19 764 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady – hlavní činnost 19 384 212 19 684 000 19 764 000 19 764 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 230 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 70 000 70 000 70 000
Náklady – doplňková činnost 0 45 300 45 300 45 300
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 24 700 24 700 24 700
Celkem výnosy 19 614 212 19 754 000 19 834 000 19 834 000
Celkem náklady 19 384 212 19 729 300 19 809 300 19 809 300
Výsledek hospodaření celkem 230 000 24 700 24 700 24 700
Náklady na platy 12 955 129 13 408 000 × ×
Odpisy 84 228 76 726 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.