Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace (IČO 62330349)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 22 708 000 24 620 000 24 481 000 24 481 000
– z toho transfery 137 000 1 007 000 868 000 868 000
Náklady – hlavní činnost 22 708 000 24 620 000 24 481 000 24 481 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 22 708 000 24 620 000 24 481 000 24 481 000
Celkem náklady 22 708 000 24 620 000 24 481 000 24 481 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 15 265 378 16 119 000 × ×
Odpisy 223 262 212 296 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.