Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace (IČO 62330349)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 20 694 000 22 870 000 22 870 000 22 870 000
- z toho transfery 134 000 137 000 137 000 137 000
Náklady – hlavní činnost 20 694 000 22 870 000 22 870 000 22 870 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 20 694 000 22 870 000 22 870 000 22 870 000
Celkem náklady 20 694 000 22 870 000 22 870 000 22 870 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 14 930 021 15 471 000 × ×
Odpisy 223 288 223 262 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.