Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace (IČO 62330357)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 15 200 000 16 861 039 16 861 039 16 861 039
– z toho transfery 0 470 000 394 000 394 000
Náklady – hlavní činnost 15 020 000 16 897 039 16 897 039 16 897 039
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 180 000 -36 000 -36 000 -36 000
Výnosy – doplňková činnost 280 000 230 000 230 000 230 000
Náklady – doplňková činnost 220 000 194 000 194 000 194 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 60 000 36 000 36 000 36 000
Celkem výnosy 15 480 000 17 091 039 17 091 039 17 091 039
Celkem náklady 15 240 000 17 091 039 17 091 039 17 091 039
Výsledek hospodaření celkem 240 000 0 0 0
Náklady na platy 10 111 571 10 821 000 × ×
Odpisy 38 650 33 704 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.