Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace (IČO 62330357)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 14 030 287 14 331 958 14 361 958 14 361 958
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady – hlavní činnost 14 030 287 14 361 958 14 391 958 14 391 958
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -30 000 -30 000 -30 000
Výnosy – doplňková činnost 100 000 120 000 100 000 100 000
Náklady – doplňková činnost 100 000 60 000 70 000 70 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 60 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 14 130 287 14 451 958 14 461 958 14 461 958
Celkem náklady 14 130 287 14 421 958 14 461 958 14 461 958
Výsledek hospodaření celkem 0 30 000 0 0
Náklady na platy 9 472 724 9 715 000 × ×
Odpisy 48 987 38 650 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.