Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 62330373)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 10 375 338 10 880 044 10 880 000 10 880 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady – hlavní činnost 10 335 338 10 840 044 10 840 000 10 840 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 40 000 40 000 40 000 40 000
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 375 338 10 880 044 10 880 000 10 880 000
Celkem náklady 10 335 338 10 840 044 10 840 000 10 840 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 40 000 40 000 40 000
Náklady na platy 6 882 555 7 130 000 × ×
Odpisy 20 262 22 272 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.