Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 62330373)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 10 953 123 11 392 285 11 379 285 11 379 285
– z toho transfery 120 000 80 000 67 000 67 000
Náklady – hlavní činnost 10 853 123 11 352 285 11 339 285 11 339 285
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 100 000 40 000 40 000 40 000
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 10 953 123 11 392 285 11 379 285 11 379 285
Celkem náklady 10 853 123 11 352 285 11 339 285 11 339 285
Výsledek hospodaření celkem 100 000 40 000 40 000 40 000
Náklady na platy 7 446 177 7 349 000 × ×
Odpisy 22 272 22 272 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.