Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 62330381)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 14 730 000 16 294 000 16 087 000 16 087 000
– z toho transfery 1 374 454 2 257 000 2 050 000 2 050 000
Náklady – hlavní činnost 14 730 000 16 294 000 16 087 000 16 087 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 172 800 172 800 172 800 172 800
Náklady – doplňková činnost 72 800 112 800 112 800 112 800
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 100 000 60 000 60 000 60 000
Celkem výnosy 14 902 800 16 466 800 16 259 800 16 259 800
Celkem náklady 14 802 800 16 406 800 16 199 800 16 199 800
Výsledek hospodaření celkem 100 000 60 000 60 000 60 000
Náklady na platy 9 520 800 10 058 000 × ×
Odpisy 78 552 98 408 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.