Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 62330381)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 13 675 000 14 139 000 14 139 000 14 139 000
- z toho transfery 1 066 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000
Náklady – hlavní činnost 13 675 000 14 139 000 14 139 000 14 139 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 172 800 172 800 172 800 172 800
Náklady – doplňková činnost 112 800 112 800 112 800 112 800
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 60 000 60 000 60 000 60 000
Celkem výnosy 13 847 800 14 311 800 14 311 800 14 311 800
Celkem náklady 13 787 800 14 251 800 14 251 800 14 251 800
Výsledek hospodaření celkem 60 000 60 000 60 000 60 000
Náklady na platy 8 984 496 9 360 000 × ×
Odpisy 62 288 72 348 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.