Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace (IČO 62330390)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 20 124 719 20 920 089 21 129 000 21 340 000
- z toho transfery 1 323 000 1 342 000 1 342 000 1 342 000
Náklady – hlavní činnost 20 124 719 20 920 089 21 129 000 21 340 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 20 124 719 20 920 089 21 129 000 21 340 000
Celkem náklady 20 124 719 20 920 089 21 129 000 21 340 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 13 599 683 14 023 258 × ×
Odpisy 208 906 213 159 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.