Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 62330403)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 35 151 125 30 093 266 28 588 602 28 748 602
– z toho transfery 7 051 000 5 744 000 5 690 000 5 690 000
Náklady – hlavní činnost 36 653 421 32 787 421 31 136 482 31 136 482
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -1 502 296 -2 694 155 -2 547 880 -2 387 880
Výnosy – doplňková činnost 25 649 100 27 707 331 28 261 140 28 261 140
Náklady – doplňková činnost 23 407 389 25 013 176 25 713 260 25 713 260
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 2 241 711 2 694 155 2 547 880 2 547 880
Celkem výnosy 60 800 225 57 800 597 56 849 742 57 009 742
Celkem náklady 60 060 810 57 800 597 56 849 742 56 849 742
Výsledek hospodaření celkem 739 415 0 0 160 000
Náklady na platy 32 114 131 32 741 239 × ×
Odpisy 568 071 673 070 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.