Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace (IČO 62330420)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 10 699 180 11 340 612 11 340 612 11 340 612
- z toho transfery 97 000 97 000 97 000 97 000
Náklady – hlavní činnost 10 695 602 11 317 502 11 317 502 11 317 502
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 3 578 23 110 23 110 23 110
Výnosy – doplňková činnost 175 980 186 025 186 025 186 025
Náklady – doplňková činnost 111 720 121 765 121 765 121 765
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 64 260 64 260 64 260 64 260
Celkem výnosy 10 875 160 11 526 637 11 526 637 11 526 637
Celkem náklady 10 807 322 11 439 267 11 439 267 11 439 267
Výsledek hospodaření celkem 67 838 87 370 87 370 87 370
Náklady na platy 7 240 681 7 536 500 × ×
Odpisy 200 264 203 148 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.