Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace (IČO 62330420)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 10 822 485 11 536 512 11 536 512 11 536 512
– z toho transfery 97 000 507 000 441 000 441 000
Náklady – hlavní činnost 10 886 745 11 527 114 11 527 114 11 527 114
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -64 260 9 398 9 398 9 398
Výnosy – doplňková činnost 172 000 207 241 207 241 207 241
Náklady – doplňková činnost 107 740 170 337 170 337 170 337
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 64 260 36 904 36 904 36 904
Celkem výnosy 10 994 485 11 743 753 11 743 753 11 743 753
Celkem náklady 10 994 485 11 697 451 11 697 451 11 697 451
Výsledek hospodaření celkem 0 46 302 46 302 46 302
Náklady na platy 7 186 260 7 517 080 × ×
Odpisy 203 364 386 388 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.