Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace (IČO 62331205)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 30 303 625 33 630 636 33 135 000 33 185 000
– z toho transfery 3 108 717 5 209 852 4 676 000 4 676 000
Náklady – hlavní činnost 30 233 625 33 630 636 33 135 000 33 185 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 70 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 80 000 113 500 113 500 113 500
Náklady – doplňková činnost 50 000 68 500 68 500 68 500
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 30 000 45 000 45 000 45 000
Celkem výnosy 30 383 625 33 744 136 33 248 500 33 298 500
Celkem náklady 30 283 625 33 699 136 33 203 500 33 253 500
Výsledek hospodaření celkem 100 000 45 000 45 000 45 000
Náklady na platy 19 465 767 20 322 580 × ×
Odpisy 302 581 295 335 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.