Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 62331493)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 41 425 491 39 355 856 38 467 256 38 467 256
– z toho transfery 11 202 226 6 616 600 5 928 000 5 928 000
Náklady – hlavní činnost 41 425 491 39 634 544 38 480 256 38 480 256
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -278 688 -13 000 -13 000
Výnosy – doplňková činnost 0 40 422 40 422 40 422
Náklady – doplňková činnost 0 27 422 27 422 27 422
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 13 000 13 000 13 000
Celkem výnosy 41 425 491 39 396 278 38 507 678 38 507 678
Celkem náklady 41 425 491 39 661 966 38 507 678 38 507 678
Výsledek hospodaření celkem 0 -265 688 0 0
Náklady na platy 22 509 755 23 679 600 × ×
Odpisy 1 095 432 1 591 908 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.