Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 62331493)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 33 683 243 48 345 573 34 787 000 34 807 000
- z toho transfery 3 963 550 15 152 640 3 664 000 3 664 000
Náklady – hlavní činnost 33 583 243 48 521 566 34 787 000 34 807 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 100 000 -175 993 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 42 000 42 000
Náklady – doplňková činnost 0 0 16 500 16 500
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 25 500 25 500
Celkem výnosy 33 683 243 48 345 573 34 829 000 34 849 000
Celkem náklady 33 583 243 48 521 566 34 803 500 34 823 500
Výsledek hospodaření celkem 100 000 -175 993 25 500 25 500
Náklady na platy 21 697 205 22 440 040 × ×
Odpisy 621 812 1 086 485 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.