Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331515)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 40 548 164 41 747 439 41 445 000 39 865 000
- z toho transfery 5 071 736 5 461 800 5 397 000 5 397 000
Náklady – hlavní činnost 41 345 164 42 061 439 41 849 000 40 396 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -797 000 -314 000 -404 000 -531 000
Výnosy – doplňková činnost 620 500 752 500 808 000 808 000
Náklady – doplňková činnost 420 500 552 500 608 000 608 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 200 000 200 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 41 168 664 42 499 939 42 253 000 40 673 000
Celkem náklady 41 765 664 42 613 939 42 457 000 41 004 000
Výsledek hospodaření celkem -597 000 -114 000 -204 000 -331 000
Náklady na platy 23 679 446 24 607 000 × ×
Odpisy 3 375 993 2 829 563 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.