Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331515)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 42 116 206 44 653 989 42 747 000 42 545 000
– z toho transfery 6 345 600 7 401 000 6 753 000 6 753 000
Náklady – hlavní činnost 42 388 206 45 109 989 43 293 000 43 260 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -272 000 -456 000 -546 000 -715 000
Výnosy – doplňková činnost 990 000 880 500 880 500 880 500
Náklady – doplňková činnost 790 000 730 500 730 500 730 500
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 200 000 150 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 43 106 206 45 534 489 43 627 500 43 425 500
Celkem náklady 43 178 206 45 840 489 44 023 500 43 990 500
Výsledek hospodaření celkem -72 000 -306 000 -396 000 -565 000
Náklady na platy 24 450 324 25 759 000 × ×
Odpisy 2 860 027 2 934 772 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.