Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace (IČO 62331540)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 68 600 000 73 942 365 71 500 000 71 700 000
- z toho transfery 10 262 000 10 368 000 10 260 000 10 260 000
Náklady – hlavní činnost 68 620 000 74 060 080 71 600 000 71 800 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -20 000 -117 715 -100 000 -100 000
Výnosy – doplňková činnost 820 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Náklady – doplňková činnost 700 000 1 192 000 1 200 000 1 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 120 000 208 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 69 420 000 75 342 365 72 900 000 73 100 000
Celkem náklady 69 320 000 75 252 080 72 800 000 73 000 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 90 285 100 000 100 000
Náklady na platy 40 590 000 42 017 000 × ×
Odpisy 4 278 490 4 336 220 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.