Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace (IČO 62331540)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 75 050 000 84 266 797 75 300 000 74 500 000
– z toho transfery 10 759 840 14 667 000 13 457 000 13 457 000
Náklady – hlavní činnost 75 200 000 84 915 805 76 154 000 75 354 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -150 000 -649 008 -854 000 -854 000
Výnosy – doplňková činnost 1 350 000 1 580 000 1 600 000 1 600 000
Náklady – doplňková činnost 1 130 000 1 397 100 1 420 000 1 420 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 220 000 182 900 180 000 180 000
Celkem výnosy 76 400 000 85 846 797 76 900 000 76 100 000
Celkem náklady 76 330 000 86 312 905 77 574 000 76 774 000
Výsledek hospodaření celkem 70 000 -466 108 -674 000 -674 000
Náklady na platy 41 700 000 43 549 000 × ×
Odpisy 4 367 114 4 276 290 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.