Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace (IČO 62331558)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 38 297 378 38 955 953 37 095 000 37 095 000
- z toho transfery 2 949 000 2 934 281 2 827 000 2 827 000
Náklady – hlavní činnost 38 297 378 38 955 953 37 095 000 37 095 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 183 000 290 000 290 000 290 000
Náklady – doplňková činnost 63 000 180 524 180 524 180 524
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 120 000 109 476 109 476 109 476
Celkem výnosy 38 480 378 39 245 953 37 385 000 37 385 000
Celkem náklady 38 360 378 39 136 477 37 275 524 37 275 524
Výsledek hospodaření celkem 120 000 109 476 109 476 109 476
Náklady na platy 24 058 319 25 107 000 × ×
Odpisy 248 544 248 544 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.