Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace (IČO 62331558)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 38 494 706 40 063 668 38 515 000 38 515 000
– z toho transfery 3 118 000 4 187 000 3 804 000 3 804 000
Náklady – hlavní činnost 38 494 706 40 063 668 38 515 000 38 515 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 238 000 310 000 310 000 310 000
Náklady – doplňková činnost 128 000 200 524 200 524 200 524
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 110 000 109 476 109 476 109 476
Celkem výnosy 38 732 706 40 373 668 38 825 000 38 825 000
Celkem náklady 38 622 706 40 264 192 38 715 524 38 715 524
Výsledek hospodaření celkem 110 000 109 476 109 476 109 476
Náklady na platy 24 538 925 25 465 000 × ×
Odpisy 248 544 248 544 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.