Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331566)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 34 800 366 37 767 638 36 937 638 36 937 638
– z toho transfery 5 562 000 6 632 000 6 149 000 6 149 000
Náklady – hlavní činnost 34 800 366 37 767 638 36 937 638 36 937 638
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 255 000 255 000 255 000 255 000
Náklady – doplňková činnost 135 000 140 000 140 000 140 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 120 000 115 000 115 000 115 000
Celkem výnosy 35 055 366 38 022 638 37 192 638 37 192 638
Celkem náklady 34 935 366 37 907 638 37 077 638 37 077 638
Výsledek hospodaření celkem 120 000 115 000 115 000 115 000
Náklady na platy 21 262 653 22 068 000 × ×
Odpisy 778 322 636 427 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.