Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331566)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 33 026 576 34 073 882 34 073 882 34 073 882
- z toho transfery 4 896 000 4 922 000 4 922 000 4 922 000
Náklady – hlavní činnost 33 026 576 34 073 882 34 073 882 34 073 882
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 143 000 282 900 282 900 282 900
Náklady – doplňková činnost 70 000 155 900 155 900 155 900
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 73 000 127 000 127 000 127 000
Celkem výnosy 33 169 576 34 356 782 34 356 782 34 356 782
Celkem náklady 33 096 576 34 229 782 34 229 782 34 229 782
Výsledek hospodaření celkem 73 000 127 000 127 000 127 000
Náklady na platy 20 120 569 20 788 000 × ×
Odpisy 924 522 773 630 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.