Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331574)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 36 650 044 42 341 884 37 782 249 37 864 000
– z toho transfery 3 038 000 4 427 000 4 054 000 4 054 000
Náklady – hlavní činnost 36 820 044 42 366 257 37 802 249 37 884 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -170 000 -24 373 -20 000 -20 000
Výnosy – doplňková činnost 510 000 532 000 540 000 540 000
Náklady – doplňková činnost 270 000 289 700 295 000 295 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 240 000 242 300 245 000 245 000
Celkem výnosy 37 160 044 42 873 884 38 322 249 38 404 000
Celkem náklady 37 090 044 42 655 957 38 097 249 38 179 000
Výsledek hospodaření celkem 70 000 217 927 225 000 225 000
Náklady na platy 23 768 000 25 762 000 × ×
Odpisy 1 020 000 973 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.