Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace (IČO 62331582)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 34 999 517 44 180 000 36 397 000 36 397 000
– z toho transfery 4 211 000 5 137 000 4 801 000 4 801 000
Náklady – hlavní činnost 34 999 517 44 277 068 36 397 000 36 397 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -97 068 0 0
Výnosy – doplňková činnost 350 000 375 000 350 000 350 000
Náklady – doplňková činnost 169 700 166 500 180 000 180 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 180 300 208 500 170 000 170 000
Celkem výnosy 35 349 517 44 555 000 36 747 000 36 747 000
Celkem náklady 35 169 217 44 443 568 36 577 000 36 577 000
Výsledek hospodaření celkem 180 300 111 432 170 000 170 000
Náklady na platy 25 147 960 27 032 000 × ×
Odpisy 735 836 844 068 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.