Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace (IČO 62331582)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 36 474 133 38 757 796 38 757 796 38 757 796
- z toho transfery 3 576 000 3 715 000 3 715 000 3 715 000
Náklady – hlavní činnost 36 474 133 38 757 796 38 757 796 38 757 796
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 275 000 350 000 400 000 400 000
Náklady – doplňková činnost 95 000 172 156 210 000 210 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 180 000 177 844 190 000 190 000
Celkem výnosy 36 749 133 39 107 796 39 157 796 39 157 796
Celkem náklady 36 569 133 38 929 952 38 967 796 38 967 796
Výsledek hospodaření celkem 180 000 177 844 190 000 190 000
Náklady na platy 23 873 528 25 295 000 × ×
Odpisy 702 252 702 252 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.