Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 62331639)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 38 174 243 40 809 279 38 031 000 38 031 000
- z toho transfery 8 248 400 5 849 000 5 701 000 5 701 000
Náklady – hlavní činnost 38 174 243 40 809 279 38 031 000 38 031 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 450 000 638 500 600 000 600 000
Náklady – doplňková činnost 450 000 638 500 600 000 600 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 38 624 243 41 447 779 38 631 000 38 631 000
Celkem náklady 38 624 243 41 447 779 38 631 000 38 631 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 31 197 843 23 600 000 × ×
Odpisy 2 360 803 2 372 538 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.