Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 62331639)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 41 546 145 48 609 269 41 126 000 41 126 000
– z toho transfery 6 769 313 8 222 000 7 517 000 7 517 000
Náklady – hlavní činnost 41 790 245 49 090 422 41 126 000 41 126 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -244 100 -481 153 0 0
Výnosy – doplňková činnost 350 000 465 600 350 000 350 000
Náklady – doplňková činnost 350 000 465 600 350 000 350 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 41 896 145 49 074 869 41 476 000 41 476 000
Celkem náklady 42 140 245 49 556 022 41 476 000 41 476 000
Výsledek hospodaření celkem -244 100 -481 153 0 0
Náklady na platy 23 523 757 24 887 000 × ×
Odpisy 2 878 902 2 841 422 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.