Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace (IČO 62331647)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 29 150 000 30 104 000 30 104 000 30 104 000
– z toho transfery 452 000 828 000 760 000 760 000
Náklady – hlavní činnost 29 150 000 30 104 000 30 104 000 30 104 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 244 304 160 000 160 000 160 000
Náklady – doplňková činnost 135 000 148 000 148 000 148 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 109 304 12 000 12 000 12 000
Celkem výnosy 29 394 304 30 264 000 30 264 000 30 264 000
Celkem náklady 29 285 000 30 252 000 30 252 000 30 252 000
Výsledek hospodaření celkem 109 304 12 000 12 000 12 000
Náklady na platy 18 609 774 19 560 000 × ×
Odpisy 545 832 545 832 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.