Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace (IČO 62331663)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 32 500 000 33 760 000 33 760 000 33 760 000
– z toho transfery 524 000 541 000 476 000 476 000
Náklady – hlavní činnost 32 500 000 33 760 000 33 760 000 33 760 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 80 000 68 000 68 000 68 000
Náklady – doplňková činnost 68 000 53 000 53 000 53 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 12 000 15 000 15 000 15 000
Celkem výnosy 32 580 000 33 828 000 33 828 000 33 828 000
Celkem náklady 32 568 000 33 813 000 33 813 000 33 813 000
Výsledek hospodaření celkem 12 000 15 000 15 000 15 000
Náklady na platy 21 348 240 22 263 000 × ×
Odpisy 153 648 156 205 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.