Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace (IČO 62331663)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 32 500 000 33 327 380 33 327 380 33 327 380
- z toho transfery 29 000 126 000 126 000 126 000
Náklady – hlavní činnost 32 500 000 33 327 380 33 327 380 33 327 380
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 16 000 68 000 68 000 68 000
Náklady – doplňková činnost 12 000 53 000 53 000 53 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 4 000 15 000 15 000 15 000
Celkem výnosy 32 516 000 33 395 380 33 395 380 33 395 380
Celkem náklady 32 512 000 33 380 380 33 380 380 33 380 380
Výsledek hospodaření celkem 4 000 15 000 15 000 15 000
Náklady na platy 21 667 548 22 374 000 × ×
Odpisy 152 138 153 648 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.