Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace (IČO 62331680)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 13 972 514 13 598 712 13 589 000 13 589 000
– z toho transfery 716 500 351 000 327 000 327 000
Náklady – hlavní činnost 13 972 514 13 598 712 13 589 000 13 589 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 108 000 125 000 130 000 130 000
Náklady – doplňková činnost 69 000 65 017 75 000 75 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 39 000 59 983 55 000 55 000
Celkem výnosy 14 080 514 13 723 712 13 719 000 13 719 000
Celkem náklady 14 041 514 13 663 729 13 664 000 13 664 000
Výsledek hospodaření celkem 39 000 59 983 55 000 55 000
Náklady na platy 8 832 983 8 743 400 × ×
Odpisy 256 236 256 236 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.