Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace (IČO 62331680)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 14 465 026 14 842 000 14 000 000 14 000 000
- z toho transfery 236 000 217 000 236 000 236 000
Náklady – hlavní činnost 14 435 026 14 842 000 14 000 000 14 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 30 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 83 922 94 000 94 000 94 000
Náklady – doplňková činnost 48 329 52 917 53 000 53 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 35 593 41 083 41 000 41 000
Celkem výnosy 14 548 948 14 936 000 14 094 000 14 094 000
Celkem náklady 14 483 355 14 894 917 14 053 000 14 053 000
Výsledek hospodaření celkem 65 593 41 083 41 000 41 000
Náklady na platy 9 502 727 9 847 800 × ×
Odpisy 253 520 256 236 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.