Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace (IČO 62331698)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 10 488 493 11 473 000 10 853 000 10 853 000
– z toho transfery 268 000 511 000 467 000 467 000
Náklady – hlavní činnost 10 488 493 11 470 419 10 853 000 10 853 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 2 581 0 0
Výnosy – doplňková činnost 15 000 13 000 13 000 13 000
Náklady – doplňková činnost 1 380 1 380 1 380 1 380
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 13 620 11 620 11 620 11 620
Celkem výnosy 10 503 493 11 486 000 10 866 000 10 866 000
Celkem náklady 10 489 873 11 471 799 10 854 380 10 854 380
Výsledek hospodaření celkem 13 620 14 201 11 620 11 620
Náklady na platy 7 011 862 7 471 000 × ×
Odpisy 290 799 290 799 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.