Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace (IČO 62331698)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 13 432 922 10 985 000 9 932 000 9 932 000
- z toho transfery 3 846 111 283 000 283 000 283 000
Náklady – hlavní činnost 13 432 922 10 984 419 9 932 000 9 932 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 581 0 0
Výnosy – doplňková činnost 14 000 13 000 13 000 13 000
Náklady – doplňková činnost 2 000 1 380 2 000 2 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 12 000 11 620 11 000 11 000
Celkem výnosy 13 446 922 10 998 000 9 945 000 9 945 000
Celkem náklady 13 434 922 10 985 799 9 934 000 9 934 000
Výsledek hospodaření celkem 12 000 12 201 11 000 11 000
Náklady na platy 7 037 692 7 368 000 × ×
Odpisy 290 799 290 799 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.