Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Bohumín - Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace (IČO 62331701)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 14 342 634 14 929 000 14 929 000 14 929 000
– z toho transfery 160 000 710 000 605 000 605 000
Náklady – hlavní činnost 14 161 934 14 929 000 14 929 000 14 929 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 180 700 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 19 300 17 300 17 300 17 300
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 19 300 17 300 17 300 17 300
Celkem výnosy 14 361 934 14 946 300 14 946 300 14 946 300
Celkem náklady 14 161 934 14 929 000 14 929 000 14 929 000
Výsledek hospodaření celkem 200 000 17 300 17 300 17 300
Náklady na platy 9 420 118 9 939 000 × ×
Odpisy 65 604 64 050 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.