Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331752)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 16 778 914 17 423 292 17 368 000 17 368 000
- z toho transfery 1 163 000 1 190 000 1 190 000 1 190 000
Náklady – hlavní činnost 16 778 914 17 423 292 17 368 000 17 368 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 54 587 54 587 54 587 54 587
Náklady – doplňková činnost 33 187 33 187 33 187 33 187
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 21 400 21 400 21 400 21 400
Celkem výnosy 16 833 501 17 477 879 17 422 587 17 422 587
Celkem náklady 16 812 101 17 456 479 17 401 187 17 401 187
Výsledek hospodaření celkem 21 400 21 400 21 400 21 400
Náklady na platy 11 338 760 11 747 000 × ×
Odpisy 71 172 47 742 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.