Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331752)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 19 561 054 20 444 292 20 299 000 20 299 000
– z toho transfery 1 851 248 1 753 000 1 633 000 1 633 000
Náklady – hlavní činnost 19 561 054 20 444 292 20 299 000 20 299 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 56 522 56 522 56 522 56 522
Náklady – doplňková činnost 35 122 35 122 35 122 35 122
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 21 400 21 400 21 400 21 400
Celkem výnosy 19 617 576 20 500 814 20 355 522 20 355 522
Celkem náklady 19 596 176 20 479 414 20 334 122 20 334 122
Výsledek hospodaření celkem 21 400 21 400 21 400 21 400
Náklady na platy 17 709 806 13 680 000 × ×
Odpisy 55 477 78 672 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.