Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace (IČO 62331795)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 48 531 190 55 103 658 54 267 000 54 267 000
– z toho transfery 5 399 600 9 513 640 8 526 000 8 526 000
Náklady – hlavní činnost 48 611 353 55 103 658 54 267 000 54 267 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -80 163 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 333 770 362 000 370 000 370 000
Náklady – doplňková činnost 253 606 294 636 295 000 295 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 80 164 67 364 75 000 75 000
Celkem výnosy 48 864 960 55 465 658 54 637 000 54 637 000
Celkem náklady 48 864 959 55 398 294 54 562 000 54 562 000
Výsledek hospodaření celkem 1 67 364 75 000 75 000
Náklady na platy 28 683 678 30 016 197 × ×
Odpisy 1 614 786 1 626 084 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.