Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 63024616)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 72 310 232 83 072 797 82 522 797 82 522 797
– z toho transfery 4 665 878 6 793 000 6 271 000 6 271 000
Náklady – hlavní činnost 72 310 232 83 072 797 82 522 797 82 522 797
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 31 000 41 000 45 000 45 000
Náklady – doplňková činnost 27 000 41 000 45 000 45 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 4 000 0 0 0
Celkem výnosy 72 341 232 83 113 797 82 567 797 82 567 797
Celkem náklady 72 337 232 83 113 797 82 567 797 82 567 797
Výsledek hospodaření celkem 4 000 0 0 0
Náklady na platy 51 983 458 55 068 000 × ×
Odpisy 557 833 559 764 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.