Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace (IČO 63024616)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 74 332 534 77 680 798 77 680 798 77 680 798
- z toho transfery 4 390 000 4 487 000 4 487 000 4 487 000
Náklady – hlavní činnost 74 300 534 77 680 798 77 680 798 77 680 798
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 32 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 31 000 41 025 41 025 41 025
Náklady – doplňková činnost 27 000 41 025 41 025 41 025
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 4 000 0 0 0
Celkem výnosy 74 363 534 77 721 823 77 721 823 77 721 823
Celkem náklady 74 327 534 77 721 823 77 721 823 77 721 823
Výsledek hospodaření celkem 36 000 0 0 0
Náklady na platy 51 036 646 52 818 000 × ×
Odpisy 544 494 536 592 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.