Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace (IČO 63731983)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 14 466 435 14 553 962 14 515 000 14 515 000
- z toho transfery 50 000 59 000 59 000 59 000
Náklady – hlavní činnost 14 342 633 14 553 962 14 515 000 14 515 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 123 802 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 99 330 87 050 87 050 87 050
Náklady – doplňková činnost 82 835 71 050 71 050 71 050
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 16 495 16 000 16 000 16 000
Celkem výnosy 14 565 765 14 641 012 14 602 050 14 602 050
Celkem náklady 14 425 468 14 625 012 14 586 050 14 586 050
Výsledek hospodaření celkem 140 297 16 000 16 000 16 000
Náklady na platy 9 633 144 9 909 000 × ×
Odpisy 116 820 125 320 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.