Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace (IČO 63731983)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 13 869 345 14 571 112 14 600 000 14 600 000
– z toho transfery 154 000 199 000 176 000 176 000
Náklady – hlavní činnost 13 769 345 14 571 112 14 600 000 14 600 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 100 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 113 740 111 500 111 500 111 500
Náklady – doplňková činnost 91 740 92 500 92 500 92 500
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 22 000 19 000 19 000 19 000
Celkem výnosy 13 983 085 14 682 612 14 711 500 14 711 500
Celkem náklady 13 861 085 14 663 612 14 692 500 14 692 500
Výsledek hospodaření celkem 122 000 19 000 19 000 19 000
Náklady na platy 9 242 711 9 696 000 × ×
Odpisy 136 716 142 296 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.