Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace (IČO 64120384)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 19 315 719 20 332 556 20 332 556 20 332 556
- z toho transfery 184 000 170 000 170 000 170 000
Náklady – hlavní činnost 19 215 719 20 332 556 20 332 556 20 332 556
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 100 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 19 315 719 20 332 556 20 332 556 20 332 556
Celkem náklady 19 215 719 20 332 556 20 332 556 20 332 556
Výsledek hospodaření celkem 100 000 0 0 0
Náklady na platy 12 700 066 13 065 000 × ×
Odpisy 231 276 237 544 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.