Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace (IČO 64120384)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 20 097 838 21 304 556 21 304 556 21 304 556
– z toho transfery 185 000 465 000 420 000 420 000
Náklady – hlavní činnost 19 947 838 21 304 556 21 304 556 21 304 556
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 150 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 20 097 838 21 304 556 21 304 556 21 304 556
Celkem náklady 19 947 838 21 304 556 21 304 556 21 304 556
Výsledek hospodaření celkem 150 000 0 0 0
Náklady na platy 12 954 706 13 657 000 × ×
Odpisy 237 671 239 196 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.