Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace (IČO 64120392)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 11 943 354 12 489 000 12 289 000 12 289 000
- z toho transfery 0 0 0 0
Náklady – hlavní činnost 11 943 354 12 489 000 12 289 000 12 289 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 11 943 354 12 489 000 12 289 000 12 289 000
Celkem náklady 11 943 354 12 489 000 12 289 000 12 289 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 155 029 8 547 000 × ×
Odpisy 26 773 25 423 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.