Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace (IČO 64120392)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 12 874 557 13 128 999 13 128 999 13 128 999
– z toho transfery 80 000 160 000 134 000 134 000
Náklady – hlavní činnost 12 874 557 13 128 999 13 128 999 13 128 999
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 20 000 50 000 50 000 50 000
Náklady – doplňková činnost 20 000 30 000 30 000 30 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 20 000 20 000 20 000
Celkem výnosy 12 894 557 13 178 999 13 178 999 13 178 999
Celkem náklady 12 894 557 13 158 999 13 158 999 13 158 999
Výsledek hospodaření celkem 0 20 000 20 000 20 000
Náklady na platy 8 531 858 8 803 000 × ×
Odpisy 37 623 60 599 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.