Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace (IČO 64125912)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 41 292 364 42 078 664 42 078 664 42 078 664
- z toho transfery 1 548 000 1 592 000 1 592 000 1 592 000
Náklady – hlavní činnost 41 292 364 42 113 664 42 113 664 42 113 664
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -35 000 -35 000 -35 000
Výnosy – doplňková činnost 180 000 470 000 470 000 470 000
Náklady – doplňková činnost 152 800 419 820 419 820 419 820
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 27 200 50 180 50 180 50 180
Celkem výnosy 41 472 364 42 548 664 42 548 664 42 548 664
Celkem náklady 41 445 164 42 533 484 42 533 484 42 533 484
Výsledek hospodaření celkem 27 200 15 180 15 180 15 180
Náklady na platy 27 055 055 28 224 000 × ×
Odpisy 746 989 739 752 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.