Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace (IČO 64125912)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 39 886 714 43 699 664 43 699 664 43 699 664
– z toho transfery 1 592 000 3 380 000 3 015 000 3 015 000
Náklady – hlavní činnost 39 886 714 43 749 664 43 749 664 43 749 664
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -50 000 -50 000 -50 000
Výnosy – doplňková činnost 470 000 470 000 470 000 470 000
Náklady – doplňková činnost 420 000 420 000 420 000 420 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 40 356 714 44 169 664 44 169 664 44 169 664
Celkem náklady 40 306 714 44 169 664 44 169 664 44 169 664
Výsledek hospodaření celkem 50 000 0 0 0
Náklady na platy 26 597 488 27 947 000 × ×
Odpisy 744 392 746 712 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.