Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 64628116)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 19 778 708 18 079 122 18 100 000 18 100 000
- z toho transfery 2 212 000 12 000 12 000 12 000
Náklady – hlavní činnost 19 811 228 18 111 642 18 132 520 18 132 520
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -32 520 -32 520 -32 520 -32 520
Výnosy – doplňková činnost 40 504 44 568 45 000 45 000
Náklady – doplňková činnost 7 984 12 048 12 480 12 480
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 32 520 32 520 32 520 32 520
Celkem výnosy 19 819 212 18 123 690 18 145 000 18 145 000
Celkem náklady 19 819 212 18 123 690 18 145 000 18 145 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 807 080 12 197 000 × ×
Odpisy 23 318 23 318 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.