Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 64628116)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 18 874 214 20 183 000 20 200 000 20 200 000
– z toho transfery 12 000 452 000 381 000 381 000
Náklady – hlavní činnost 18 906 734 20 215 520 20 232 520 20 232 520
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -32 520 -32 520 -32 520 -32 520
Výnosy – doplňková činnost 40 768 50 000 50 000 50 000
Náklady – doplňková činnost 8 248 17 480 17 480 17 480
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 32 520 32 520 32 520 32 520
Celkem výnosy 18 914 982 20 233 000 20 250 000 20 250 000
Celkem náklady 18 914 982 20 233 000 20 250 000 20 250 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 719 407 13 404 000 × ×
Odpisy 23 318 23 318 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.