Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace (IČO 64628124)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 16 943 190 17 696 691 17 696 691 17 696 691
- z toho transfery 2 094 000 1 665 000 1 665 000 1 665 000
Náklady – hlavní činnost 16 943 190 17 696 691 17 696 691 17 696 691
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 943 190 17 696 691 17 696 691 17 696 691
Celkem náklady 16 943 190 17 696 691 17 696 691 17 696 691
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 706 320 11 352 000 × ×
Odpisy 253 350 258 709 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.