Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace (IČO 64628124)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 16 563 816 18 665 000 18 665 000 18 665 000
– z toho transfery 2 189 000 2 375 000 2 175 000 2 175 000
Náklady – hlavní činnost 16 563 816 18 665 000 18 665 000 18 665 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 16 563 816 18 665 000 18 665 000 18 665 000
Celkem náklady 16 563 816 18 665 000 18 665 000 18 665 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 10 931 364 11 514 000 × ×
Odpisy 258 401 247 446 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.