Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace (IČO 64628141)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 10 965 530 11 807 000 11 807 000 11 807 000
- z toho transfery 1 427 000 1 512 000 1 512 000 1 512 000
Náklady – hlavní činnost 10 965 530 11 807 000 11 807 000 11 807 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 42 770 42 770 42 770 42 770
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 42 770 42 770 42 770 42 770
Celkem výnosy 11 008 300 11 849 770 11 849 770 11 849 770
Celkem náklady 10 965 530 11 807 000 11 807 000 11 807 000
Výsledek hospodaření celkem 42 770 42 770 42 770 42 770
Náklady na platy 6 979 261 7 231 000 × ×
Odpisy 281 265 332 828 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.