Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace (IČO 64628141)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 11 692 330 14 801 000 14 801 000 14 801 000
– z toho transfery 1 591 000 2 125 000 1 926 000 1 926 000
Náklady – hlavní činnost 11 692 330 14 801 000 14 801 000 14 801 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 42 770 42 770 42 770 42 770
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 42 770 42 770 42 770 42 770
Celkem výnosy 11 735 100 14 843 770 14 843 770 14 843 770
Celkem náklady 11 692 330 14 801 000 14 801 000 14 801 000
Výsledek hospodaření celkem 42 770 42 770 42 770 42 770
Náklady na platy 8 498 249 8 958 000 × ×
Odpisy 332 828 332 827 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.