Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace (IČO 64628159)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 51 800 000 52 929 913 51 889 000 51 889 000
- z toho transfery 3 164 552 2 299 000 2 299 000 2 299 000
Náklady – hlavní činnost 51 770 000 52 929 913 51 889 000 51 889 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 30 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 51 800 000 52 929 913 51 889 000 51 889 000
Celkem náklady 51 770 000 52 929 913 51 889 000 51 889 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 0 0 0
Náklady na platy 34 792 908 36 009 000 × ×
Odpisy 318 919 288 840 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.