Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace (IČO 64628159)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 53 730 000 57 457 312 57 500 000 57 500 000
– z toho transfery 2 355 000 3 788 000 3 463 000 3 463 000
Náklady – hlavní činnost 53 700 000 57 457 312 57 500 000 57 500 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 30 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 2 400 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 2 400 0 0 0
Celkem výnosy 53 732 400 57 457 312 57 500 000 57 500 000
Celkem náklady 53 700 000 57 457 312 57 500 000 57 500 000
Výsledek hospodaření celkem 32 400 0 0 0
Náklady na platy 36 261 813 38 344 000 × ×
Odpisy 322 425 386 412 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.