Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace (IČO 64628183)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 31 028 470 34 663 615 34 663 615 34 663 615
– z toho transfery 4 804 730 6 306 000 5 739 000 5 739 000
Náklady – hlavní činnost 31 028 470 34 663 615 34 663 615 34 663 615
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 635 000 635 000 1 100 000 1 100 000
Náklady – doplňková činnost 599 576 599 576 1 080 000 1 080 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 35 424 35 424 20 000 20 000
Celkem výnosy 31 663 470 35 298 615 35 763 615 35 763 615
Celkem náklady 31 628 046 35 263 191 35 743 615 35 743 615
Výsledek hospodaření celkem 35 424 35 424 20 000 20 000
Náklady na platy 20 161 000 20 161 000 × ×
Odpisy 431 975 2 241 616 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.