Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace (IČO 64628183)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 27 650 753 30 160 615 30 161 000 30 161 000
- z toho transfery 2 829 000 3 105 000 3 105 000 3 105 000
Náklady – hlavní činnost 27 650 753 30 277 615 30 161 000 30 161 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -117 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 055 000 635 000 1 100 000 1 100 000
Náklady – doplňková činnost 1 005 000 573 576 1 080 000 1 080 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 50 000 61 424 20 000 20 000
Celkem výnosy 28 705 753 30 795 615 31 261 000 31 261 000
Celkem náklady 28 655 753 30 851 191 31 241 000 31 241 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 -55 576 20 000 20 000
Náklady na platy 18 021 584 18 960 000 × ×
Odpisy 347 382 673 191 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.