Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace (IČO 64628205)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 24 871 725 26 459 557 25 858 000 25 858 000
– z toho transfery 1 700 800 2 465 000 2 270 000 2 270 000
Náklady – hlavní činnost 24 871 725 26 459 557 25 858 000 25 858 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 51 000 51 000 51 000 51 000
Náklady – doplňková činnost 30 000 30 000 30 000 30 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 21 000 21 000 21 000 21 000
Celkem výnosy 24 922 725 26 510 557 25 909 000 25 909 000
Celkem náklady 24 901 725 26 489 557 25 888 000 25 888 000
Výsledek hospodaření celkem 21 000 21 000 21 000 21 000
Náklady na platy 16 685 286 17 326 000 × ×
Odpisy 178 131 271 460 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.