Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace (IČO 64628205)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 25 356 436 26 948 148 26 185 000 26 185 000
- z toho transfery 1 516 100 1 391 000 1 391 000 1 391 000
Náklady – hlavní činnost 25 356 436 26 948 148 26 185 000 26 185 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 30 000 35 000 35 000 35 000
Náklady – doplňková činnost 25 000 30 000 30 000 30 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 5 000 5 000 5 000 5 000
Celkem výnosy 25 386 436 26 983 148 26 220 000 26 220 000
Celkem náklady 25 381 436 26 978 148 26 215 000 26 215 000
Výsledek hospodaření celkem 5 000 5 000 5 000 5 000
Náklady na platy 17 330 935 18 020 000 × ×
Odpisy 175 896 178 131 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.