Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace (IČO 64628221)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 40 321 840 41 010 000 41 118 000 41 118 000
- z toho transfery 600 000 492 000 492 000 492 000
Náklady – hlavní činnost 40 321 840 41 010 000 41 118 000 41 118 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 15 000 15 000 15 000 15 000
Náklady – doplňková činnost 10 000 10 000 10 000 10 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 5 000 5 000 5 000 5 000
Celkem výnosy 40 336 840 41 025 000 41 133 000 41 133 000
Celkem náklady 40 331 840 41 020 000 41 128 000 41 128 000
Výsledek hospodaření celkem 5 000 5 000 5 000 5 000
Náklady na platy 25 940 578 26 954 000 × ×
Odpisy 751 970 751 970 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.