Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace (IČO 64628221)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 41 010 000 41 062 000 41 118 000 41 118 000
– z toho transfery 549 000 950 000 881 000 881 000
Náklady – hlavní činnost 41 010 000 41 061 360 41 118 000 41 118 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 640 0 0
Výnosy – doplňková činnost 10 000 10 000 10 000 10 000
Náklady – doplňková činnost 9 000 9 596 9 000 9 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 1 000 404 1 000 1 000
Celkem výnosy 41 020 000 41 072 000 41 128 000 41 128 000
Celkem náklady 41 019 000 41 070 956 41 127 000 41 127 000
Výsledek hospodaření celkem 1 000 1 044 1 000 1 000
Náklady na platy 23 320 573 26 333 000 × ×
Odpisy 788 401 799 556 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.