Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace (IČO 66741335)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 37 886 655 40 237 738 40 047 000 40 047 000
– z toho transfery 2 476 842 2 951 000 2 780 000 2 780 000
Náklady – hlavní činnost 37 886 655 40 237 738 40 047 000 40 047 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 66 247 60 980 60 980 60 980
Náklady – doplňková činnost 66 247 47 498 47 498 47 498
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 13 482 13 482 13 482
Celkem výnosy 37 952 902 40 298 718 40 107 980 40 107 980
Celkem náklady 37 952 902 40 285 236 40 094 498 40 094 498
Výsledek hospodaření celkem 0 13 482 13 482 13 482
Náklady na platy 25 610 075 26 993 000 × ×
Odpisy 1 065 146 1 068 804 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.