Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace (IČO 66741335)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 36 187 760 37 185 695 37 185 695 37 185 695
- z toho transfery 2 447 000 2 408 000 2 408 000 2 408 000
Náklady – hlavní činnost 36 187 760 37 185 695 37 185 695 37 185 695
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 60 980 60 980 60 980 60 980
Náklady – doplňková činnost 47 498 47 498 47 498 47 498
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 13 482 13 482 13 482 13 482
Celkem výnosy 36 248 740 37 246 675 37 246 675 37 246 675
Celkem náklady 36 235 258 37 233 193 37 233 193 37 233 193
Výsledek hospodaření celkem 13 482 13 482 13 482 13 482
Náklady na platy 24 212 086 25 092 000 × ×
Odpisy 1 038 038 1 037 838 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.