Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace (IČO 66932581)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 60 650 000 72 016 197 73 000 000 73 000 000
– z toho transfery 12 004 600 19 960 000 17 831 000 17 831 000
Náklady – hlavní činnost 60 950 000 72 116 197 73 100 000 73 100 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -300 000 -100 000 -100 000 -100 000
Výnosy – doplňková činnost 3 200 000 258 324 300 000 300 000
Náklady – doplňková činnost 2 900 000 158 324 200 000 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 300 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 63 850 000 72 274 521 73 300 000 73 300 000
Celkem náklady 63 850 000 72 274 521 73 300 000 73 300 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 36 059 700 35 221 000 × ×
Odpisy 1 986 461 1 810 366 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.