Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace (IČO 66932581)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 56 600 000 59 627 342 59 700 000 59 700 000
- z toho transfery 10 840 000 10 315 000 10 300 000 10 300 000
Náklady – hlavní činnost 56 900 000 59 927 342 60 000 000 60 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
Výnosy – doplňková činnost 4 100 000 4 250 000 4 300 000 4 300 000
Náklady – doplňková činnost 3 800 000 3 950 000 4 000 000 4 000 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 300 000 300 000 300 000 300 000
Celkem výnosy 60 700 000 63 877 342 64 000 000 64 000 000
Celkem náklady 60 700 000 63 877 342 64 000 000 64 000 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 35 500 000 35 296 000 × ×
Odpisy 2 112 067 2 178 979 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.