Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace (IČO 68321261)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 87 036 350 96 444 108 84 228 000 84 228 000
– z toho transfery 14 372 380 15 296 000 14 155 000 14 155 000
Náklady – hlavní činnost 87 150 000 96 519 458 84 320 000 84 328 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -113 650 -75 350 -92 000 -100 000
Výnosy – doplňková činnost 500 000 830 800 500 000 500 000
Náklady – doplňková činnost 386 350 755 450 408 000 400 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 113 650 75 350 92 000 100 000
Celkem výnosy 87 536 350 97 274 908 84 728 000 84 728 000
Celkem náklady 87 536 350 97 274 908 84 728 000 84 728 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 54 500 000 52 768 000 × ×
Odpisy 2 746 061 3 056 392 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.