Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 68334222)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 31 264 585 32 761 202 32 761 202 32 761 202
- z toho transfery 5 683 000 5 871 000 5 871 000 5 871 000
Náklady – hlavní činnost 31 239 585 32 761 202 32 761 202 32 761 202
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 25 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 31 264 585 32 761 202 32 761 202 32 761 202
Celkem náklady 31 239 585 32 761 202 32 761 202 32 761 202
Výsledek hospodaření celkem 25 000 0 0 0
Náklady na platy 18 230 543 18 999 000 × ×
Odpisy 512 088 541 012 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.