Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 68334222)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 31 766 813 35 911 000 35 911 000 35 911 000
– z toho transfery 5 992 000 7 808 000 7 407 000 7 407 000
Náklady – hlavní činnost 31 766 813 35 911 000 35 911 000 35 911 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 31 766 813 35 911 000 35 911 000 35 911 000
Celkem náklady 31 766 813 35 911 000 35 911 000 35 911 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 18 079 214 19 157 000 × ×
Odpisy 517 875 585 859 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.