Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace (IČO 68899092)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 36 866 740 39 661 000 39 439 000 39 439 000
– z toho transfery 46 000 666 000 566 000 566 000
Náklady – hlavní činnost 36 866 740 39 661 000 39 436 000 39 436 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 3 000 3 000
Výnosy – doplňková činnost 95 000 90 000 90 000 90 000
Náklady – doplňková činnost 90 000 85 000 85 000 85 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 5 000 5 000 5 000 5 000
Celkem výnosy 36 961 740 39 751 000 39 529 000 39 529 000
Celkem náklady 36 956 740 39 746 000 39 521 000 39 521 000
Výsledek hospodaření celkem 5 000 5 000 8 000 8 000
Náklady na platy 24 348 293 25 763 000 × ×
Odpisy 125 748 127 764 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.