Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace (IČO 68899092)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 35 979 000 36 866 740 36 866 740 36 866 740
- z toho transfery 46 000 46 000 46 000 46 000
Náklady – hlavní činnost 35 979 000 36 866 740 36 863 740 36 863 740
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 3 000 3 000
Výnosy – doplňková činnost 90 000 95 000 90 000 90 000
Náklady – doplňková činnost 85 000 90 000 85 000 85 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 5 000 5 000 5 000 5 000
Celkem výnosy 36 069 000 36 961 740 36 956 740 36 956 740
Celkem náklady 36 064 000 36 956 740 36 948 740 36 948 740
Výsledek hospodaření celkem 5 000 5 000 8 000 8 000
Náklady na platy 23 851 694 24 829 000 × ×
Odpisy 124 740 124 740 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.