Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 68899106)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 36 585 123 38 989 000 39 000 000 39 000 000
– z toho transfery 27 000 837 000 706 000 706 000
Náklady – hlavní činnost 36 295 968 38 719 376 38 720 000 38 720 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 289 155 269 624 280 000 280 000
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 36 585 123 38 989 000 39 000 000 39 000 000
Celkem náklady 36 295 968 38 719 376 38 720 000 38 720 000
Výsledek hospodaření celkem 289 155 269 624 280 000 280 000
Náklady na platy 24 502 064 25 827 000 × ×
Odpisy 165 364 166 764 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.