Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 68899106)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 35 428 802 36 444 144 36 500 000 36 500 000
- z toho transfery 27 000 27 000 27 000 27 000
Náklady – hlavní činnost 35 160 790 36 188 456 36 220 000 36 260 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 268 012 255 688 280 000 240 000
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 35 428 802 36 444 144 36 500 000 36 500 000
Celkem náklady 35 160 790 36 188 456 36 220 000 36 260 000
Výsledek hospodaření celkem 268 012 255 688 280 000 240 000
Náklady na platy 24 197 028 25 071 000 × ×
Odpisy 158 940 162 456 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.