Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace (IČO 69610126)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 42 719 568 43 172 134 42 956 164 42 935 158
- z toho transfery 2 800 800 2 073 000 2 073 000 2 073 000
Náklady – hlavní činnost 42 719 568 43 172 134 42 956 164 42 935 158
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 42 719 568 43 172 134 42 956 164 42 935 158
Celkem náklady 42 719 568 43 172 134 42 956 164 42 935 158
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 29 459 614 29 856 800 × ×
Odpisy 328 378 409 489 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.