Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace (IČO 69610126)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 43 733 939 45 675 739 45 439 600 45 439 600
– z toho transfery 2 832 400 3 046 000 2 897 000 2 897 000
Náklady – hlavní činnost 43 733 939 45 675 739 45 439 600 45 439 600
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 43 733 939 45 675 739 45 439 600 45 439 600
Celkem náklady 43 733 939 45 675 739 45 439 600 45 439 600
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 29 923 956 30 820 100 × ×
Odpisy 529 467 764 093 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.