Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 69610134)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 37 510 016 38 233 791 38 075 819 37 933 791
- z toho transfery 3 259 500 2 797 000 2 797 000 2 797 000
Náklady – hlavní činnost 37 510 016 38 233 791 38 075 819 37 933 791
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 37 510 016 38 233 791 38 075 819 37 933 791
Celkem náklady 37 510 016 38 233 791 38 075 819 37 933 791
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 25 466 382 25 911 000 × ×
Odpisy 562 436 545 700 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.