Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace (IČO 70632090)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 14 272 271 15 535 000 15 401 000 15 401 000
– z toho transfery 678 000 1 234 000 1 134 000 1 134 000
Náklady – hlavní činnost 14 272 271 15 535 000 15 401 000 15 401 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 14 272 271 15 535 000 15 401 000 15 401 000
Celkem náklady 14 272 271 15 535 000 15 401 000 15 401 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 847 786 10 435 000 × ×
Odpisy 11 800 108 534 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.