Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace (IČO 70632090)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 13 717 254 14 288 000 14 288 000 14 288 000
- z toho transfery 660 000 678 000 678 000 678 000
Náklady – hlavní činnost 13 717 254 14 288 000 14 288 000 14 288 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 13 717 254 14 288 000 14 288 000 14 288 000
Celkem náklady 13 717 254 14 288 000 14 288 000 14 288 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 9 491 065 9 883 000 × ×
Odpisy 3 006 3 006 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.