Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace (IČO 70640696)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 12 735 000 13 527 000 13 438 000 13 438 000
– z toho transfery 752 000 943 000 864 000 864 000
Náklady – hlavní činnost 12 735 000 13 527 000 13 438 000 13 438 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 12 735 000 13 527 000 13 438 000 13 438 000
Celkem náklady 12 735 000 13 527 000 13 438 000 13 438 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 714 889 9 194 000 × ×
Odpisy 11 424 11 424 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.