Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace (IČO 70640696)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 12 983 000 12 900 000 12 839 000 12 839 000
- z toho transfery 581 000 608 000 608 000 608 000
Náklady – hlavní činnost 12 983 000 12 900 000 12 839 000 12 839 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 12 983 000 12 900 000 12 839 000 12 839 000
Celkem náklady 12 983 000 12 900 000 12 839 000 12 839 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 8 630 404 8 903 000 × ×
Odpisy 2 856 11 424 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.